Sopimusehdot

Verkkokaupasta tai vastaanotosta ostettu Kuntokeskus Pro asiakkuus

1. Kuntokeskus Pro:n asiakassopimus tehdään aina Kuntokeskus Pro:n verkkokaupasta tai vastaanotosta. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja maksaessaan ensimmäistä maksua verkkokaupassa tai esittämällä virallisen henkilötodistuksen asiakastunnistetta noutaessaan. Kuntokeskus Pro:n asiakkaita ovat kaikki tämän palvelusopimuksen verkkokaupassa hyväksyneet ja aloitusmaksun sekä palvelumaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt joilla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen tilinumero. Alle 18 vuotias henkilö kuntoilee Kuntokeskus Pro:n sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan asiakastunniste ainoastaan tämän hyväksynnällä. Asiakas on tietoinen, että Kuntokeskus Pro toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse. Kuntokeskus Pro:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

2. Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen avainkortti. Asiakas sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa tai avaamaan oven mobiilisovelluksella aina Kuntokeskus Pro:lla käytäessä. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä henkilökunnalle. Avainkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava Kuntokeskus Pro:hon. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn avainkortin väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. Kuntokeskus Pro tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Avainkortin kadotessa tulee asiakkaan lunastaa uusi kadonneen avainkortin tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet avainkortit vaihdetaan veloituksetta. Avainkorttia ei saa luovuttaa toisenhenkilön käyttöön. Avainkortti tulee palauttaa sopimuksen irtisanomisenyhteydessä.

3. Palvelusopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen aloitusmaksu. Aloitusmaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.


4. Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Kuntokeskus Pro:n palveluja asiakaskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

5. Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen. Palvelusopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikaisia(10xkortti, kk-kortti) sopimuksia ei ketjuteta. Asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole vastaanotossa irtisanottu. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä tai irtisanoa. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse tai kirjallisesti.

6. Jäsenyyden irtisanominen (toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus) tapahtuu sähköpostitse ja Kuntokeskus Pro:n edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi vastaamalla sähköpostiviestiin. Mikäli jäsen ei jostain syystä ole saanut irtisanomisesta Kuntokeskus Pro:lta kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Kuntokeskus Pro:hon asian selvittämiseksi. Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden voi irtisanoa aikaisintaan 4 viikon kuluttua jäsenyyden aloituspäivästä. Kuntokeskus Pro:n asiakkaalla on (1 tai 2 kuukauden) irtisanomisaika valitsemansa tuotteen mukaisesti. Irtisanomisaika on yksi (1 tai 2) kalenterikuukautta tuotteen mukaisesti, jolloin jäsenyys päättyy irtisanomisilmoituksesta seuraavan tai kahden seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Asiakkaalla on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun asti. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.

7. Palvelumaksusta tehdään suoramaksu-, laskutus sopimus. Asiakas vastaa itse maksusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai suoramaksusopimuksen tekemisestä omassa pankkikonttorissaan.
Toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä kerran kuukaudessa. Aloitusmaksu ja ensimmäisen kuukauden kuntoilumaksu maksetaan Kuntokeskus Pro verkkokaupassa tai vastaanotossa, jolloin maksu veloitetaan asiakkaan tililtä välittömästi. Aloitusmaksua ja ensimmäisen kuukauden maksua ei voi maksaa liikuntaseteleillä tai niiden kaltaisilla maksuvälineillä.

8. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Kuntokeskus Pro ilmoittaa muutoksista Kuntokeskus Pro:n ilmoitustaululla ja sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisenpalvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kuntokeskus Pro on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

9. Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Kuntokeskus Pro palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen palvelusopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinenmaksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Kuntokeskus Pro:lla on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

10. Kuntokeskus Pro pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Kuntokeskus Pro ilmoittaa muutoksista keskuksen ilmoitustaululla ja sähköpostitse. Kuntokeskus Pro pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää.

11. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin,käsitellään Hyvinkään käräjäoikeudessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidan ratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa Kuntokeskus Pro:hon!